Xerostómia

Slina zásadným spôsobom ovplyvňuje prostredie ústnej dutiny, vnímanie pocitu smädu a celkový komfort úst. Ak je produkcia sliny nedostatočná, pociťujeme nepríjemný pocit, ktorý riešime pohárom vody alebo konzumáciou iných nápojov. Niekedy však...
Slina zásadným spôsobom ovplyvňuje prostredie ústnej dutiny, vnímanie pocitu smädu a celkový komfort úst. Ak je produkcia sliny nedostatočná, pociťujeme nepríjemný pocit, ktorý riešime pohárom vody alebo konzumáciou iných nápojov. Niekedy však môže pocit nedostatku slín pretrvávať, cítime tzv. suchosť v ústach alebo xerostómiu. Tento stav má však oproti bežnému smädu vážne príčiny a nepríjemné následky.

Zloženie, produkcia a funkcia sliny

Slina je zmes produktov malých slinných žliaz a troch párov veľkých slinných žliaz. Obsahuje približne 99% vody a 1% ostatných látok. Množstvo produkcie slín sa mení v priebehu dňa - v noci je prakticky nulová a v priebehu požívania potravy môže vystúpiť až na 4 ml / min, pričom denne vyprodukujeme približne 1 liter slín.

Slina zaisťuje mnoho funkcií - upravuje pH a teplotu v dutine ústnej a podporuje tak stabilitu ústneho prostredia. Má antibakteriálne, antivírusové a protiplesňové účinky. Vracia minerály späť do zubnej skloviny a tým ju pomáha spevňovať. Podporuje lepšie hojenie mäkkých tkanív a pomáha udržiavať celistvosť slizníc. V neposlednom rade pomáha pri príjme a trávení potravy - podieľa sa na vnímaní chuti, obsahom enzýmov štartuje trávenie niektorých zložiek potravy a obaľuje sústo, ktoré potom ľahšie putuje do ďalších úsekov tráviaceho traktu.

Faktory ovplyvňujúce slinnú sekréciu

Produkcia sliny je riadená tzv. vegetatívnou zložkou nervového systému, ktorú môžu ovplyvňovať okrem iného aj emócie. Za normálnych okolností je slinná produkcia zvýšená pri nevoľnosti, príjemných pocitoch alebo tehotenstve. Za chorobného stavu je zvýšené slinenie zapríčinené otravou soľami ťažkých kovov, poruchami nervového systému alebo rôznymi látkami, napríklad pilokarpínom.

Príznaky xerostómie

Ak pacient trpí na suchosť v ústach, objaví sa u neho niektorí z nasledujúcich príznakov: pálenie alebo bolesť jazyka a slizníc, bolestivé defekty slizníc ústnej dutiny, "kútiky", ústna kandidóza, ťažkosti pri príjme potravy a rozprávaní, poruchy vnímania chuti a zvýšená kazivosť chrupu. Pri nosení snímateľnej zubnej náhrady sa začnú objavovať problémy s jej držaním v ústach.

Príčiny suchosti v ústach

Xerostómia môže mať mnoho príčin. Od systémových chorôb (napr. reumatoidná artritída, Sjögrenov syndróm alebo systémový lupus erythematosus) cez cukrovku, zhubnú anémiu a anémiu z nedostatku železa, cirhózu pečene, urémiu, aterosklerózu, diabetes insipidus (=močová úplavica), roztrúsenú sklerózu a iné neurologické ochorenia. Rozvíja sa aj pri degeneratívnych chorobách slinných žliaz, ak je v slinnej žľaze alebo jej vývode kameň, cysta alebo nádor, pri dehydratácii alebo ak je nejako narušený nerv stimulujúci slinné žľazy (napr. pri operácii). Xerostómia sa rozvíja aj po radiačnej liečbe a pri užívaní rôznych liekov, medzi ktoré patra napr. antidepresíva, antihistaminiká, sedatíva, hypnotiká, diuretiká, anxiolytiká a ďalšie.

Meranie slinnej sekrécie

K diagnostike xerostómie slúži tzv. Škachov test stanovenia slinnej sekrécie. Pacient 2 hodiny pred testom nesmie jesť a fajčiť. Musí mať vyčistené zuby, pokiaľ možno aj minimálne 2 hodiny pred realizáciou testu, aby nedošlo ku skresleniu výsledkov. Škachov test sa vykonáva najlepšie v dopoludňajších hodinách a má dve časti - stanovenie množstva pokojovej sekrécie sliny a objemu stimulovanej sliny. Najskôr pacient pľuje 15 minút všetku slinu do pripraveného téglika. Potom sa stanovuje objem stimulovanej sliny. Stimulácia sa vykonáva buď 10% kyselinou citrónovou alebo žuvaním parafínovej guľôčky. Pľuvanie sliny do téglika trvá opäť 15 minút. Objemy kľudovej a stimulovanej sliny sa následne zmerajú a porovnajú s tabuľkovými hodnotami. Výsledkom merania môže byť diagnostikovanie asialie (= chýbanie slinnej sekrécie), xerostómie, normálnej slinnej sekrécie alebo tzv. ptyalizmu (= zvýšeného slinenia). Diagnostika xerostómie sa môže opierať aj o bioptické vyšetrenie, ultrazvuk alebo sialografické vyšetrenie.

Terapia xerostómie

Základom je odstránenie príčiny, čo nie je vždy možné. Ďalej nastupuje substitúcia sliny. Vykonáva sa mnohými spôsobmi. Popíjaním roztokov bez cukru, výplachmi roztokom jedlej sódy a soli, konzumáciou minerálok podporujúcich tvorbu sliny alebo aplikáciou preparátu umelej sliny. Formu substitúcie sliny určí ošetrujúci zubný lekár, ktorý tiež ošetrí všetky kazy. Zvýšenie produkcie sliny je možné docieliť aj žuvaním žuvačiek (bez cukru), ktoré môžu obsahovať pilokarpín. To je látka pôsobiaca na nervy, ktoré riadia slinnú sekréciu v zmysle ich stimulácie. Dôležité je dodržiavanie pitného režimu. Pri výskyte kandidózy alebo inej infekcie v ústach je nutné túto nákazu eliminovať. Pri xerostómii bývajú často suché pery, ktoré je nutné pravidelne premasťovať vhodnými prostriedkami.

Xerostómia so sebou nesie prejavy, ktoré sú nielen nepríjemné, ale môžu byť aj zdravie ohrozujúce. Preto je nutné zníženú produkciu slín vhodne kompenzovať a včas ošetriť prípadné kazy alebo iné odchýlky. Je dôležité myslieť na zvýšenú kazivosť, častejšie absolvovať kontroly u zubného lekára a dôsledne dbať na hygienu ústnej dutiny.


Autor: Radana Janovská

Poslať známemu
  
  

Pridať nový komentár

Email