Tetracyklínové zuby

Tetracyklín, tiež TET, je širokospektrálne antibiotikum, používané najmä na liečbu respiračných infekcií, chlamydiózy, boreliózy a mykoplasmózy. Novšie generácie tetracyklínových antibiotík ako minocyklín aplikujeme u ťažších foriem akné.
Tetracyklín, tiež TET, je širokospektrálne antibiotikum, používané najmä na liečbu respiračných infekcií, chlamydiózy, boreliózy a mykoplasmózy. Novšie generácie tetracyklínových antibiotík ako minocyklín aplikujeme u ťažších foriem akné.

Prečo tetracyklín sfarbuje zuby?

Podávanie tetracyklínu je kontraindikované u detí mladších ako 12 rokov, tehotných a dojčiacich žien. Ak takáto situácia nastane, dochádza k ukladaniu tetracyklínu do kostí a zubov vyvíjajúceho sa jedinca. Rozsah zafarbenia závisí predovšetkým na dĺžke liečby, type a množstve používaného tetracyklínu. Ľahšie formy usadzovania tetracyklínu v zuboch sa prejavujú žlto-hnedým zafarbením skloviny. Pri ťažších formách je povrch zubov modro-šedý. Sekundárne môže nastať strata vitality zuba (zub umiera), a to predovšetkým pri nedokonalom ošetrení.

Môžem tetracyklínové zuby vybieliť?

Redukcia farebných zmien spôsobených tetracyklínom je dlhodobý proces s nie vždy uspokojivými výsledkami. Je dôležité si uvedomiť, že škody vzniknuté užívaním tetracyklínu sú nevratné. Estetická stomatológia je schopná do určitej miery redukovať škody vzniknuté TET, ale nie navrátiť chrup do zdravého stavu. Východiskovým bodom liečby je určiť závažnosť zafarbenia tetracyklínom. Ošetrujúci lekár zváži možné riziká a navrhne plán liečby. Tu sa držíme pravidla: ľahšie formy zafarbenia sa vybielia, ťažšie formy sa možno vybielia. Tento predpoklad je zásadný z hľadiska prístupu pacienta, ktorý často očakáva nemožné. Časová náročnosť bielenia tetracyklínových zubov vyžaduje okrem dlhodobej aplikácie bieliaceho prostriedku aj aktívny prístup pacienta, ktorý musí striktne dodržiavať pokyny stomatológa. Možnosťou redukcie škôd napáchaných TET je hneď niekoľko. Z hľadiska invazívnosti zákroku je však najvhodnejšou metódou domáce bielenie pomocou nosiča pod dohľadom stomatológa.

Domáce bielenie zubov

Technika domáceho bielenia zubov nám prináša najpresvedčivejšie výsledky. Vzhľadom na charakter problému je však potrebné častejšie konzultovať proces bielenia s ošetrujúcim lekárom. Redukcia tetracyklínových zubov je dlhodobý proces, ktorý nezriedka trvá dlhšie ako 3-6 mesiacov. Môžu však nastať prípady, kedy je potrebné predĺžiť dobu bielenia na 12 mesiacov a viac. Tieto prípady sú odrazom závažnosti zafarbenia a doby používania tetracyklínových antibiotík.

Ordinačné bielenie

Ďalšou metódou voľby je ordinačné bielenie. Táto technika je účinná iba pri ľahkých zafarbeniach spôsobených TET. Bohužiaľ je u väčšiny pacientov neúčinná kvôli krátkej dobe pôsobenia bieliaceho prostriedku. Tento typ bielenia býva často kombinovaný s účinnejším domácim bielením, ako tzv. štartovacie bielenie.

Dôležité! Problematiku tetracyklínových antibiotík a ich vonkajších prejavov vždy konzultujeme s ošetrujúcim lekárom. Nikdy sa bez predošlej konzultácie problému neprikláňame k voľne predajným bieliacim prostriedkom!


Autor: Jakub Šulta, Lukáš Kaloš

Poslať známemu
  
  

Pridať nový komentár

Email