Recidivujúce afty čiže chronické afty

Afta * predstavuje jednu z najčastejších chorôb dutiny ústnej, ktorá postihne počas života takmer každého jedinca. Zhruba tretina populácie však trpí chronickou formou áft zvanou recidivujúce afty. Ako toto ochorenie vzniká a či sa môžeme účinne brániť sa dozviete v nasledujúcom článku.
Afta * predstavuje jednu z najčastejších chorôb dutiny ústnej, ktorá postihne počas života takmer každého jedinca. Zhruba tretina populácie však trpí chronickou formou áft zvanou recidivujúce afty. Ako toto ochorenie vzniká a či sa môžeme účinne brániť sa dozviete v nasledujúcom článku.

Recidivujúce afty

Tiež aftózna stomatitída je chronickým ochorením ústnej sliznice, ktoré postihuje veľké percento (až 30%) celosvetovej populácie. Recidivujúce afty sú charakteristické svojím dlhodobým priebehom, trvajúcim aj desiatky rokov, kedy sa striedajú akútne fázy, sprevádzané výsevom áft, s rôzne dlhou fázou kľudovou. Ochorenie sa najčastejšie prejavuje ostro ohraničenými vredmi vyskytujúcimi sa prevažne na vnútornej strane líc, pier, hranách a spodine jazyka. Lokalizovaný výsev áft nám pomáha vylúčiť či brať do úvahy iné zápalové ochorenia ústnej sliznice. V súčasnej dobe nie sme schopní laboratórne diagnostikovať recidivujúce afty, preto sa tu opierame o klinické pozorovanie ošetrujúcim lekárom. Vzhľadom k veľkej podobnosti recidivujúcich áft s prejavmi určitých systémových chorôb (ochorenie postihujúce viacero orgánov) je správna diagnóza kľúčová pre zvolenie vhodnej liečby. Väčšinou bývajú všetky bolestivé vriedky v ústnej dutine nazývané aftózna stomatitída, mnohokrát však nesprávne.

Silná bolestivosť recidivujúcich áft

Poškodenie sliznice dutiny ústnej vplyvom áft býva sprevádzané silnou bolestivosťou. Platí tu priama úmera medzi veľkosťou a počtom áft. Recidivujúce afty môžu veľmi znepríjemniť príjem potravín, tekutín a artikuláciu. Vážne prípady je nutné konzultovať s ošetrujúcim lekárom, najlepšie stomatológom a zvážiť prípadnú hospitalizáciu v nemocnici. U dlhšie trvajúcich problémov často zaznamenávame veľké váhové úbytky podmieňujúce nedostatočný prísun živín, vitamínov a minerálov.

Rozdelenie áft nám mnohé prezradí

Hoci nie je rozdelenie áft do jednotlivých skupín pre bežného smrteľníka dôležité, pomôže nám to aspoň sa zorientovať v dobe liečby a trvaní bolesti. Afty najčastejšie delíme na ojedinele sa vyskytujúce, vznikajúce napríklad pri mechanickom poškodení ústnej sliznice a následnej zápalovej reakcii a recidivujúce afty, sprevádzané opakovaným výsevom áft v horizonte mesiacov aj niekoľkých desiatok rokov. Recidivujúce afty delíme podľa závažnosti do troch skupín:

Malé afty (aphthosis minor)

Drobné vriedky veľkosti niekoľkých milimetrov nepresahujúce 1 cm. Zhojenie sa dostavuje v horizonte 10-14 dní. Po vyhojení vriedkov nevznikajú jazvy.

Veľké afty (aphthosis major)

Veľké vredy veľkosti väčšej ako 1 cm, ktoré sú silne bolestivé. Zahojenie trvá 4-8 týždňov a často po nich zostáva jazva.

Herpetiformný typ recidivujúcich áft

Je charakteristický výsevom mnohých drobných vriedkov veľkosti niekoľkých milimetrov. Závažnosť tohto ochorenia spočíva v extrémnej bolestivosti celej ústnej dutiny a následnej nemožnosti príjmu potravín.

Príčiny a liečba áft

Príčina vzniku áft (obzvlášť recidivujúcich áft) nebola doteraz objasnená. Vzhľadom k tejto skutočnosti je problematické zvoliť správnu liečbu, ktorá by fungovala nielen pri prebiehajúcom ochorení, ale zároveň mala preventívny potenciál. Bližšie informácie o možnostiach liečby a predpokladaných príčinách vzniku áft nájdete v článku Recidivujúce afty: Príčiny vzniku a Afty: možnosti liečby.

* Pojem afta (jednotné číslo) pochádza z gréckeho slova afthai = pľuzgieriky; často býva chybne označovaný ako "aft"

Autor: Jakub Šulta, Lukáš Kaloš

Poslať známemu
  
  

Pridať nový komentár

Email

Fotografie