Rakovina pery

Rakovina čiže karcinóm pery patrí medzi najčastejšie zhubné nádory v oblasti hlavy a krku a ich počet neustále narastá. Najviac sa vyskytujú v tzv. červene pier, čo je zjednodušene povedané miesto, kam si ženy aplikujú rúž a v oblasti ústnych kútikov...
Rakovina čiže karcinóm pery patrí medzi najčastejšie zhubné nádory v oblasti hlavy a krku a ich počet neustále narastá. Najviac sa vyskytujú na tzv. červeni pier, čo je zjednodušene povedané miesto, kam si ženy aplikujú rúž a v oblasti ústnych kútikov.

Príčiny vzniku rakoviny pery

Doteraz neboli odhalené všetky príčiny vzniku nádorového bujnenia. Medzi známych pôvodcov zmien v správaní buniek patrí napríklad fajčenie, alkohol (hlavne tvrdý), rôzne chemikálie, nevhodné stravovacie návyky, nezdravý životný štýl, dlhodobé prikusovanie pery hornými rezákmi, herpetické infekcie (= "opar") a veľký podiel má predovšetkým ultrafialové žiarenie. Rakovina pery sa viac vyskytuje u poľnohospodárov, pracovníkov na stavbách a u ďalších zamestnaní, ktoré sa vykonávajú na priamom slnku. Pery sú pokryté veľmi jemnou kožou, ktorá je náchylná na spálenie. Preto by mali byť chránené krémami s dostatočným UV faktorom. Spravidla dochádza ku spolupôsobeniu niekoľkých činiteľov súčasne. Pri nádorových ochoreniach hrajú veľkú úlohu vrodené predpoklady - ak sa v rodine vyskytuje nádorové ochorenia, je na mieste zvýšená opatrnosť.

Výskyt rakoviny pery

Rakovina pery častejšie postihuje mužov ako ženy, najviac vo vekovej kategórii 50 - 80 rokov. Až v 95% býva postihnutá dolná pera, zvyčajne v jej strednej tretine. Necelej polovici karcinómov predchádza zápal s olupovaním povrchu pery.

Príznaky rakoviny pery

Rakovina pery sa môže prejavovať v rade týždňov až mesiacov buď ako nehojaci sa vred rôznej veľkosti alebo má menej často podobu ľahko vystúpeného tuhého útvaru pripomínajúceho bradavicu. Čo sa týka časového vymedzenia správneho hojenia - ak pri vhodnej liečbe útvar pretrváva alebo sa po vyliečení čoskoro objavuje znova, je nutné buď bioptické vyšetrenie alebo rovno operatívne odstránenie. Útvar má tendenciu k plošnému šíreniu a môže postihnúť aj kožnú časť pery. Veľkosť týchto príznakov väčšinou nepresahuje 2 cm. Vo vzácnejších prípadoch, kedy sa dá hovoriť skôr o ignorácii ochorenia ako o zanedbaní zo strany pacienta, je veľkosť nádoru väčšia, jeho povrch je vredovitý, tumor prerastá do okolitého tkaniva a znetvoruje postihnutého. Metastázy sa tvoria v rovnakostranných podčeľustných a krčných lymfatických uzlinách u približne 15% pacientov.

Diagnostika rakoviny pery

Karcinóm pery má špeciálne miesto medzi nádorovými ochoreniami v tom, že jeho diagnóza býva väčšinou na prvý pohľad jasná a často nebýva potrebná takzvaná diagnostická excízia, ktorá by sa dala voľne preložiť ako vyrezanie za účelom stanovenia diagnózy.

Liečba rakoviny pery

Liečba rakoviny pery spočíva v radikálnom odstránení nádoru. Je ovplyvnená veľkosťou, rozsahom, umiestnením nádoru a zdravotným stavom pacienta. Ak má nádor podobu povrchovú a nezasahuje do hĺbky pery, stačí odstrániť červeň pery a nahradiť ju sliznicou z vnútornej strany pery. Nádory, ktoré zasahujú viac do hĺbky, je nutné vyrezať aj s priľahlým tkanivom pery a prípadné veľké defekty nahradiť mäkkými tkanivami odinakiaľ alebo vhodne umiestnenými rezmi upraviť veľkosť úst, ktoré sú vyrezaním ich časti a zošitím zvyšku zmenšené. Podľa veľkosti tumoru sa volia rôzne typy rezov. Vždy sa zachováva takzvaná bezpečnostná zóna, čo je oblasť, ktorá na prvý pohľad neobsahuje nádorové bunky, ale existuje riziko, že by sa v nej tieto bunky mohli nachádzať. Ak sú zasiahnuté podčeľustné, prípadne aj hlboké krčné uzliny, musia sa tieto odstrániť tiež. Metastázy do lymfatických uzlín sú v prípade rakoviny pery známkou vážnej prognózy.

Prognóza rakoviny pery

Návratnosť rakoviny pery nebýva častá - vyskytuje sa maximálne u pätiny postihnutých, najviac počas dvoch rokov od liečby. Päťročné prežitie je zaznamenané u 90% pacientov. Prognóza sa zhoršuje u mladších pacientov, u karcinómov presahujúcich veľkosť 2 cm, u rakoviny ústnych kútikov alebo na hornej pere a pri zasiahnutí okrskových lymfatických uzlín. Rakovina pery býva vo väčšine prípadov zachytená včas, pretože sa vyskytuje na dobre viditeľnom mieste. Ak si teda príznaky nevšimne pacient, býva upozornený okolím. Liečba tohto ochorenia nebýva komplikovaná a má vysokú úspešnosť.


Autor: Radana Janovská

Poslať známemu
  
  

Pridať nový komentár

Email