Rádioterapia a starostlivosť o ústnu dutinu

Nádorové ochorenia postihujú veľkú časť populácie. Jednou z možností liečby niektorých typov týchto chorôb je rádioterapia, ktorá má celý rad vplyvov na zdravie ústnej dutiny. Onkologickí pacienti, ktorí podstupujú radiačnú liečbu, by mali...
Nádorové ochorenia postihujú veľkú časť populácie. Jednou z možností liečby niektorých typov týchto chorôb je rádioterapia, ktorá má celý rad vplyvov na zdravie ústnej dutiny. Onkologickí pacienti, ktorí podstupujú radiačnú liečbu, by mali viac dbať na zubnú hygienu a prevenciu.

Rádioterapia a dutina ústna

Dutina ústna môže reagovať na rádioterapiu mnohými spôsobmi. Najčastejšie dochádza k zníženej tvorbe sliny, vzniku tzv. radiačného kazu a zmenám na závesnom aparáte zubov. Vplyvom zníženého prekrvenia tkanív sa zhoršuje hojenie. Žuvacie svaly môžu reagovať na ožarovanie zvýšenou stuhnutosťou, čo má za následok zníženú schopnosť pacientov otvoriť ústa. Môže dôjsť k odumretiu buniek čeľustných kostí. U malých detí môže dôjsť k odchýlkam vo vývoji zubných zárodkov.

Návšteva zubného lekára je nevyhnutná

Ak je pacient oboznámený s tým, že bude musieť podstúpiť radiačnú liečbu, mal by to oznámiť svojmu ošetrujúcemu zubnému lekárovi. Ten sa zameria na prevenciu radiačného kazu a iných komplikácií v dutine ústnej, spojených s ožarovaním. Vykoná pacientovi špeciálne vyšetrenie pred terapiou ožarovaním, ktorého súčasťou je okrem iného zhotovenie röntgenového snímku zubov, ak nebol vydaný pred nedávnou dobou. Ďalej sa zameria na stav závesného aparátu zubov. Pretože sa vplyvom radiačnej liečby spravidla zhoršuje celkový stav ústnej dutiny, musí byť ošetrenie pacienta pred začatím rádioterapie viac radikálne. To znamená, že ak má napríklad pacient v ústach zub s neistou prognózou (napríklad postihnutý zápalom zubnej drene), lekár sa v tomto prípade skôr prikloní k vytrhnutiu ako k ošetreniu iným spôsobom.

Súčasťou prípravy pacienta na radiačnú liečbu býva aj zhotovenie individuálnych nosičov fluoridového gélu a hygienická inštruktáž, ak pacient nemá osvojenú správnu starostlivosť o ústnu dutinu. Po začatí rádioterapie si lekár pozýva pacienta na kontroly v mesačných intervaloch, aby bolo možné včas zachytiť komplikácie ožarovania v dutine ústnej. V prípade potreby začne praktický zubný lekár interdisciplinárnu spoluprácu napríklad s parodontológom, orálnym chirurgom, detským zubným lekárom a inými špecialistami.

Aplikácia fluoridového gélu

Vzhľadom k zvýšenému riziku vzniku zubného kazu počas liečby ožarovaním je nutné okrem udržiavania výbornej hygieny aplikovať na zuby špeciálny fluoridový gél. Fluoridy pomáhajú spevňovať sklovinu a znižujú nebezpečenstvo vzniku zubného kazu. Lekár určí schému aplikácie fluoridového gélu. U malých detí existuje riziko vzniku fluorózy, ktorému zubár prispôsobuje dávkovanie. Fluoridový gél sa najčastejšie aplikuje po dobu piatich minút pred spaním. Po zložení nosičov pacient nevyplachuje, neje a nepije minimálne pol hodiny (ale najlepšie celú noc).

Náhrada sliny pomocou umelej sliny

Ožarovaní pacienti často trpia znížením produkcie sliny, čo býva spojené s vyššou kazivosťou zubov, nepríjemným pocitom v ústach a obťažnejším prehĺtaním. Riešením suchosti v ústach je takzvaná substitúcia sliny. Vykonáva sa mnohými spôsobmi. Popíjaním roztokov bez cukru, výplachmi roztokom jedlej sódy a soli, konzumáciou minerálok podporujúcich tvorbu sliny alebo aplikáciou preparátu umelej sliny. Formu substitúcie sliny určí ošetrujúci zubný lekár. Zvýšenie produkcie sliny je možné docieliť aj žuvaním žuvačiek (bez cukru), ak pacient netrpí na stuhnutosť žuvacích svalov.

Starostlivosť o ústnu dutinu po rádioterapii

Po ukončení rádioterapie nemožno prestať vykonávať preventívne a liečebné opatrenia, pretože riziká vzniku komplikácií ožarovacej liečby trvajú aj po jej skončení. Je nutné aj naďalej dodržiavať zvýšenú hygienu dutiny ústnej, aplikovať fluoridový gél a vykonávať substitúciu sliny, len sa zníži frekvencia návštev zubného lekára na šesť kontrol za rok. Hoci má radiačná liečba početné riziká ako pre ústnu dutinu, tak pre celý organizmus, stále zostáva jedným z hlavných liečebných postupov v boji proti niektorým tumorom. Dobrou spoluprácou so stomatológom je možné niektoré nepriaznivé vplyvy na dutinu ústnu eliminovať.


Autor: Radana Janovská

Poslať známemu
  
  

Pridať nový komentár

Email