Odontofobia - strach zo zubného lekára

Odontofóbia čiže strach zo zubného ošetrenia patrí medzi relatívne časté fóbie. Stretávame sa s ňou u asi 10% populácie. Postihnutému komplikuje významným spôsobom život, predovšetkým ak sa dostane do takzvaného bludného kruhu odontofóbie.
Odontofóbia čiže strach zo zubného ošetrenia patrí medzi relatívne časté fóbie. Stretávame sa s ňou u asi 10% populácie. Postihnutému komplikuje významným spôsobom život, predovšetkým ak sa dostane do takzvaného bludného kruhu odontofóbie.

Čo je to odontofóbia?

Odontofóbia patrí medzi špecifické fóbie, v preklade to znamená, že postihnutý má neprimeraný a nevysvetliteľný strach z určitého objektu alebo situácie, v tomto prípade zo zubného ošetrenia. U každého jedinca sa odontofóbia trochu líši. Niekto sa bojí zubnej vŕtačky, iný lekára, injekcie, trhania zuba a tak ďalej. Zubné ošetrenie je svojimi špecifikami takmer predurčené k tomu, aby z neho mali ľudia strach. Zubár sa pohybuje v intímnej zóne pacienta. Oblasť hlavy a krku je človekom veľmi citlivo vnímaná, pretože sa v nej nachádza mozog a niektoré senzorické orgány. Navyše je tu veľké množstvo receptorov, ktoré prenášajú do mozgu informácie o dotyku, bolesti a iných vnemoch. Zubný lekár vyšetruje chrup kovovými nástrojmi, čo spôsobuje nepríjemný zvuk a pocit. Pri vŕtaní zubov vznikajú vibrácie, tlak a zvuky, ktoré sú vnímané silne negatívne. V neposlednom rade sú nástroje v zubnom lekárstve často vybavené ostrím alebo hrotmi a vyzerajú nebezpečne.

Prejavy odontofóbie

Pri stretnutí odontofobika s objektom jeho úzkosti sa dostavujú príznaky ako búšenie srdca, pocit na omdletie, potreba ísť na záchod, potenie, dychová nedostatočnosť, sucho v ústach alebo tras. Pacient má pocit ohrozenia, je nervózny a nepokojný. Má tendenciu sa vyhýbať situáciám alebo veciam, kvôli ktorým tieto negatívne pocity zažíva. To má v mnohých prípadoch negatívne následky na zdravie pacientovej dutiny ústnej. Pacienti s odontofóbiou často mávajú pokazené zuby, trpia zápachom z úst, ich sebavedomie sa znižuje. V horších prípadoch nezvládania fóbie môže dochádzať až k sociálnej izolácii postihnutého a problémom v medziľudských vzťahoch.

Bludný kruh odontofóbie

Ak sa postihnutý nenaučí svoju fóbiu zvládať, často sa dostáva do takzvaného bludného kruhu odontofóbie. Myšlienkami na zubné ošetrenie alebo na spúšťač sa fobik presviedča o tom, že situáciu nezvládne a že ošetrenie bude úplne neznesiteľným zážitkom, ktorý nebude schopný ovplyvniť. Boja sa ako danej situácie, tak vlastnej reakcie. ("Zbláznim sa." "Umriem.") Pre odontofobika sa zdá byť jednoduchším riešením stomatologické ošetrenie odložiť, prípadne ho vôbec neabsolvovať. Neuvedomuje si však, že ak sa v jeho ústach nachádza problém, odkladaním jeho riešenia sa väčšinou problém zhorší a miesto jednoduchého, odontofobikom ľahšie zvládnuteľného zákroku býva často nutný zákrok zložitý, spojený s väčším množstvom nepríjemností. V prípade výskytu nádoru môže mať vyhýbanie sa zubnému lekárovi fatálne dôsledky.

Boj s odontofóbiou

Liečba odontofóbie vyžaduje vzájomnú spoluprácu odontofobika, psychoterapeuta a zubného lekára. Fóbia sa lieči takzvanou kognitívno - behaviorálnou terapiou, ktorú riadi psychoterapeut. Zubný lekár by mal s psychoterapeutom konzultovať svoje postupy, voliť k pacientovi citlivý prístup a uplatňovať psychoterapeutické metódy. Ak pacient zubné ošetrenie nezvláda, je možné farmakologicky riešiť situáciu krátkodobo sedatívami, dlhodobo podávaním antidepresív, ktoré predpíše lekár z odboru psychiatrie. V najkrajnejších prípadoch je možné ošetrenie v celkovej anestézii. To so sebou ale nesie početné riziká.

Slová záverom

Odontofóbia, rovnako ako iné fóbie, komplikuje postihnutému život a môže mať negatívny vplyv na jeho zdravie. Obzvlášť ak pacient túto poruchu nezvláda do tej miery, že sa dostane do bludného kruhu. Pri aktívnom prístupe pacienta možno odontofóbiu ovplyvniť až eliminovať a je zbytočné, aby touto úzkostnou poruchou trpel a nechal si ňou znepríjemňovať život, keď existuje riešenie.


Autor: Radana Janovská

Poslať známemu
  
  

Pridať nový komentár

Email