Nasadenie a vybratie zubnej náhrady

Zubná náhrada pomáha našim ústam navrátiť ich pôvodnú funkciu, a to predovšetkým hryzenie a rozdrobovanie potravy. K tomu, aby sme mohli náhradu spokojne užívať, musíme mať možnosť zvyšky jedla a usadené baktérie z náhrady...
Zubná náhrada pomáha našim ústam navrátiť ich pôvodnú funkciu, a to predovšetkým hryzenie a rozdrobovanie potravy. K tomu, aby sme mohli náhradu spokojne užívať, musíme mať možnosť zvyšky jedla a usadené baktérie z náhrady odstrániť. Ako jednoducho zubnú náhradu nasadiť a vybrať z úst pre jej vyčistenie? A aké existujú rady, tipy a triky pre jej používanie?

Ako nacvičiť nasadenie a zloženie zubnej náhrady?

Veľa užívateľov zubných náhrad priznáva, že nasadenie či odobratie zubnej náhrady bolo zo začiatku pomerne zložité. Aby sme sa naučili zubnú náhradu bezpečne nasadiť a vybrať, použijeme zrkadlo. Pred zrkadlom budeme trénovať správne nasadenie a zloženie náhrady a celý postup opakovať tak dlho, kým si ho plne neosvojíme a nestane sa pre nás úplne automatickým. Ústa každého z nás sú rozdielne, a preto aj náhrada nie je u nikoho rovnaká. Nezúfajte preto, ak bude vám trvať nasadenie či odobratie náhrady dlhšie ako vašim známym. Ak budete mať s nasadením náhrady dlhodobo problémy, navštívte ošetrujúceho lekára a problém mu povedzte.

Nasadenie zubnej náhrady

Snímateľné zubné náhrady delíme na čiastočné a celkové. Čiastočné zubné náhrady držia v ústach pomocou spôn na okolitých zuboch. Celkové zubné náhrady sú prichytené podtlakom k sliznici dutiny ústnej. Z toho vyplýva, že nasadenie aj odobratie týchto zubných náhrad bude odlišné.

Horná celková snímateľná zubná náhrada

Náhradu najprv dôkladne očistíme, predovšetkým od fixačného krému z predchádzajúceho dňa a navlhčíme. Potom náhradu pred zrkadlom uchopíme oboma rukami a rovnomerným tlakom na pravú aj ľavú stranu náhrady pozvoľna priložíme k sliznici. Tento krok je dôležité neunáhliť, natrénujete si tak správny tlak, pri ktorom náhradu ku sliznici pritlačíte. Po nasadení zahryznite, prehltnite a pohybmi pier a tvárou sa presvedčte, že sa náhrada nachádza na správnom mieste. Ak náhrada nedrží správne, celý postup zopakujte. Ak používate fixačný krém, skontrolujte pri opätovnom zložení náhrady jeho stav a umiestnenie. Ak sa nachádza zubná náhrada na svojom mieste, vysajete pomocou jazyka či sťahom tváre vzduch a sliny spod náhrady, aby lepšie priľnula.

Dolná celková snímateľná zubná náhrada

Postup nasadenia dolnej zubnej náhrady je zhodný s nasadením hornej celkovej náhrady. Pre niektorých užívateľov je nasadenie dolnej zubné náhrady zložitejšie, pretože nedokážu pri kontakte prstov s ústami plne kontrolovať jazyk. Tento stav sa vyskytuje u ľudí so silným dávivým reflexom. Najprv zubnú náhradu očistíme, navlhčíme a rovnomerným tlakom na obe strany náhrady priložíme k sliznici. Potom odsajeme spod náhrady pomocou jazyka prebytočný vzduch a sliny. Ak náhrada drží na svojom mieste, môžete špičkou jazyka zatlačiť na hranu dolných zubov pre jej ešte lepšie priľnutie.

Čiastočná snímateľná zubná náhrada

Čiastočnú zubnú náhradu najprv dôkladne očistíme od tesniaceho krému z predchádzajúceho dňa a navlhčíme. Akonáhle je náhrada čistá a navlhčená, uchopíme ju oboma rukami a pred zrkadlom pozvoľna vložíme do úst. Kontrola v zrkadle nás informuje o správnosti nasadenia a pomáha nám lepšie si proces nasadenia náhrady osvojiť. Hlavnú pozornosť venujeme sponám / háčikom a zvyšným zubom, za ktoré sa musí nahrada uchytiť. Po dosadení náhrady na piliere alebo zvyšné zuby, ktoré slúžia prichyteniu náhrady, zahryznite, prehltnite a pohybmi pier a tvárou sa presvedčte, že sa náhrada nachádza na správnom mieste. Ak náhrada nedrží správne, celý postup zopakujte. Ak sa nachádza zubná náhrada na svojom mieste, vysajte pomocou jazyka či sťahom tváre vzduch a sliny spod náhrady, aby lepšie priľnula.

Odobratie zubnej náhrady

Celková zubná náhrada

Celkovú zubnú náhradu najlepšie vyberieme z úst pomocou pretlaku. So zatvorenými ústami nafúkneme líca, čím vznikne v ústach pretlak, ktorý zapríčiní preniknutie vzduchu pod náhradu, ktorá sa v dôsledku toho uvoľní. Niektorí užívatelia snímacích náhrad dávajú prednosť tlaku prstov na zadné plôšky zubov smerom von z úst alebo prostému rozhýbaniu náhrady pomocou neobvyklých sťahov úst.

Čiastočná zubná náhrada

Pri odoberaní čiastočnej zubnej náhrady musíme venovať maximálnu pozornosť sponám a háčikom, ktoré sa môžu nešetrným zaobchádzaním ľahko poškodiť. Preto vždy používame obe ruky, ktorými zubnú náhradu uchopíme a ľahkým ťahom uvoľníme z jej miesta. V prípade dolnej zubné náhrady ťahom nahor a v prípade hornej zubnej náhrady ťahom dolu za spony.


Autor: Jakub Šulta, Lukáš Kaloš

Poslať známemu
  
  

Pridať nový komentár

Email