Nádory hlavy a krku

Nádorové ochorenia sa vyskytujú u veľkej časti populácie a postihujú čoraz mladších jedincov. Zhubné nádory hlavy a krku tvoria asi 15% všetkých malignít ľudského tela. Tento článok sa bude zaoberať rozdelením, príčinami...
Nádorové ochorenia sa vyskytujú u veľkej časti populácie a postihujú čoraz mladších jedincov. Zhubné nádory hlavy a krku tvoria asi 15% všetkých malignít ľudského tela. Tento článok sa bude zaoberať rozdelením, príčinami, diagnostikou a terapiou nádorov hlavy a krku.

Čo je to nádor?

Nádor (tiež tumor, novotvar) je tkanivo, ktoré sa vymklo z regulačných mechanizmov ľudského tela a - zjednodušene povedané - robí si čo chce. Nádory hlavy a krku sa v ničom nelíšia od iných nádorov ľudského tela, ktoré vznikli delením a špecializáciou buniek. Každá bunka má inú dĺžku svojho života a po uplynutí tejto doby je organizmom zničená. Za vznikom nádoru je chyba v zániku (a niekedy aj špecializácii) buniek. Nádorové bunky sa začnú nekontrolovane množiť, čo vedie k zvýšeniu ich počtu a vzniku nových útvarov čiže novotvarov.

Typy nádorov

Základné delenie nádorov je na benígne (= nezhubné) a malígne (= zhubné). Benígne nádory sa vyznačujú pomalým rastom, bývajú ohraničené, často majú puzdro. Rastú zväčšovaním svojho objemu, pri ktorom bývajú utláčané okolité tkanivá a nezakladajú metastázy. (Metastázy sú druhotné ložiská, v tomto prípade nádorové tkanivá, ktoré vznikli odtrhnutím od prvotného nádoru a lymfou, krvou alebo priamym rozsevom sa dostali do iného miesta v tele.) Výskyt benígnych nádorov nebýva sprevádzaný bolesťou. Oproti tomu nádory malígne rastú rýchlo, sú nepresne ohraničené, nebývajú zapuzdrené. Rastú prenikaním do okolitého tkaniva a metastázujú. Ak sa zhubné nádory šíria lymfatickou cestou, dochádza k zdureniu okrskových lymfatických uzlín. Malígne nádory môžu chorého sužovať bolesťou. Horšiu prognózu mávajú spravidla nádory zhubné, ako už napovedá ich názov.

Príčiny vzniku nádorov hlavy a krku

Doteraz neboli odhalené všetky príčiny vzniku nádorového bujnenia. Medzi známych pôvodcov zmien v správaní buniek patrí napríklad ultrafialové žiarenie, fajčenie, alkohol (hlavne tvrdý), rôzne chemikálie, nevhodné stravovacie návyky, nezdravý životný štýl, mechanické dráždenie, infekcie a iné. Spravidla dochádza k spolupôsobeniu niekoľkých faktorov zároveň. U nádorových ochorení hrajú veľkú úlohu vrodené predpoklady - ak sa v rodine vyskytujú nádorové ochorenia, je na mieste zvýšená opatrnosť. Typickým pacientom s nádorom v oblasti hlavy a krku je muž nad 45 rokov, fajčiar s kladným vzťahom k alkoholu, so zanedbaným chrupom a zlou zubnou hygienou.

Diagnostika nádorov hlavy a krku

Včasná diagnostika nádorov hlavy a krku má zásadný význam v liečbe nádorových ochorení. Ak sa nádor podarí zistiť včas, výrazne sa tým zvyšuje šanca chorého na prežitie a je znížená pravdepodobnosť výskytu komplikácií ako nádorového ochorenia, tak jeho liečby, pretože je často možné zvoliť menej radikálnu terapiu. Nielen u nádorových ochorení je dôležité pozorovať a počúvať svoje telo. Ak dlhšiu dobu napríklad pociťujete bolesť, máte problémy s prehĺtaním, rozprávaním, dýchaním alebo vnímate nehojace sa zmeny kože či sliznice, nebojte sa navštíviť svojho praktického lekára. Pokiaľ nebude zistenie a odstránenie príčiny ťažkostí v jeho kompetencii, odošle Vás na špecializované pracovisko - otorinolaryngológiu (= "ušné, nosné, krčné"), ústnu a čeľustnú chirurgiu alebo onkológiu. Tu sa už realizujú špecializované vyšetrenia, či už invazívne alebo neinvazívne - napríklad magnetická rezonancia, počítačová tomografia, prostá röntgenová snímka, pozitrónová emisná tomografia (PET CT), scintigrafické vyšetrenie, ultrazvuk a biopsia.

Liečba nádorov hlavy a krku

Pri liečbe benígnych nádorov v oblasti hlavy a krku je volený chirurgický postup, ktorý spočíva v totálnom odstránení novotvaru. Uskutočňuje sa buď skalpelom alebo laserom. Terapia malígnych nádorov v tejto oblasti je komplexná a dlhodobá. Voľba optimálnej liečby je závislá na veľkosti, lokalizácii a type zhubného nádoru. Existujú dva základné typy terapeutických zákrokov - kuratívny, smerujúci k vyliečeniu pacienta a paliatívny, pri ktorom dochádza k zmenšeniu objemu nádoru. Paliatívna liečba sa vykonáva u nádorov, ktoré nie je možné operovať - kvôli veľkosti, lokalizácii alebo zlému stavu pacienta. Pri liečbe malígnych nádorov hlavy a krku je využívané chirurgické odstránenie nádoru, rádioterapia a chemoterapia. Tieto liečebné metódy sa medzi sebou navzájom kombinujú a volí sa ich rôzne poradie.

Nádory hlavy a krku často úzko súvisia s životne dôležitými anatomickými štruktúrami. Zanedbanie včasnej diagnostiky a liečby preto môže mať fatálne následky. Ak na sebe pozorujete niektoré z príznakov uvedených v článku, nezdráhajte sa navštíviť svojho lekára. Vždy je lepšie prísť zbytočne ako neskoro.


Autor: Radana Janovská

Poslať známemu
  
  

You have written:

22.4.2017 Ahoj

Ahoj

31.3.2015 priska

Dobry den bola som ma magnetickej rezonancie krku to by som sa chcela opitat ci tam robia aj hlavu dakujem

Pridať nový komentár

Email