Miestna fluoridácia

Miestna čiže topická fluoridácia je dôležitou súčasťou preventívnych postupov v stomatológii. Predtým bola hojne využívaná vzdelávacími zariadeniami pre deti a dospievajúcich ako účinná prevencia vzniku zubného...
Miestna čiže topická fluoridácia je dôležitou súčasťou preventívnych postupov v stomatológii. Predtým bola hojne využívaná vzdelávacími zariadeniami pre deti a dospievajúcich ako účinná prevencia vzniku zubného kazu. Od tejto doby uplynulo mnoho rokov, počas ktorých sa objavili nové poznatky a predovšetkým metódy fluoridácie. Dnes má miestna fluoridácia široké spektrum indikácií a vykonáva sa niekoľkými spôsobmi.

Čo je to fluoridácia

Fluoridácia je názov pre aplikáciu fluoridov. V zubnom lekárstve môže byť systémová, ktorá sa vykonáva napríklad pridaním fluoridov do mlieka, pitnej vody, kuchynskej soli alebo braním fluoridových tabliet. Druhým, častejším typom je fluoridácia miestna, pri ktorej sú látky s fluórom lokálne aplikované na zuby. Cieľom miestnej fluoridácie je dodať do povrchových vrstiev skloviny dostatočné množstvo fluoridov a zvýšiť tak odolnosť zubov voči kyselinám, ktoré sú vytvárané baktériami zubného povlaku. Ďalšími pozitívnymi účinkami fluoridov je spomalenie metabolizmu a množenie týchto baktérií. Koncentrácia fluoridov v sklovine sa časom znižuje, preto je potrebné ich prísun pravidelne opakovať.

Spôsoby miestnej fluoridácie

Miestna fluoridácia sa uskutočňuje troma spôsobmi - individuálne, hromadne a ordinačne. Pri prvom spôsobe si pacient aplikuje látky s obsahom fluoridov na zuby sám. Hromadná topická fluoridácia sa realizuje prevažne v detských kolektívoch v spolupráci s pedagógmi - v materských a základných školách, detských domovoch a rôznych ústavoch. Ordinačný spôsob je vykonávaný zubným lekárom alebo školeným zdravotníckym personálom. Ak lekár nezvolí inak, je práve ordinačná fluoridácia zubov tým najvhodnejším spôsobom aplikácie. Lekár má dohľad nad kvalitou ošetrenia, množstvom fluoridov a celkovým efektom.

Pre koho je miestna fluoridácia určená

Miestna fluoridácia je vhodná najmä pre osoby s vyššou kazivosťou chrupu, ďalej pre pacientov s fixnými alebo snímateľnými strojčekmi alebo zubnými náhradami, vďaka ktorým vznikajú v dutine ústnej nové plochy pre tvorbu zubného povlaku. Ďalej je miestna aplikácia fluoridov odporúčaná osobám fyzicky alebo mentálne hendikepovaným. Všeobecne však záleží na úsudku ošetrujúceho lekára, či vidí pozitívny efekt vo fluoridácii zubov u daného pacienta. Lekár sa môže rozhodnúť nevykonávať fluoridáciu z mnohých dôvodov, medzi ktorými je najčastejším zlá ústna hygiena. V prípade, kedy je pacient motoricky zdatný, ale neriadi sa zásadami správnej zubnej hygieny, je fluoridácia plytvaním času lekára i pacienta. Pamätajme si, že tá najväčšia vrstva fluoridov či zubnej pasty nič nezmôže, ak sú zuby trvale poškodzované zubným povlakom.

Metódy miestnej aplikácie fluoridov

  1. Fluoridované zubné pasty - pri pravidelnom čistení zubov týmito pastami sa znižuje riziko vzniku zubného kazu. Existujú tri rôzne skupiny fluoridovaných zubných pást podľa koncentrácie tohto prvku - detské (250-400 ppm, ale môžu mať aj viac), kozmetické (1 000-1 500 ppm) a terapeutické (1 800-2 500 ppm).
  2. Výplachovej metódy - sú vykonávané buď osobne, alebo hromadne špeciálnymi roztokmi. Pri osobnom použití sa odporúča aplikácia roztoku s 0,05% fluoridu sodného po dobu 1-2 minút najlepšie večer po vyčistení zubov. Pri hromadnom spôsobe podania sa používajú roztoky s vyššou koncentráciou fluoridov (0,2-0,5%).
  3. Obkladové metódy - nie sú toľko používané, pretože sú náročnejšie na prevedenie oproti predchádzajúcim metódam. Vykonávajú sa ordinačne obložením chrupu vatovými štvorčekmi namočenými v 2% roztoku fluoridu sodného na dobu 5 minút.
  4. Aplikácia roztokov, gélov a lakov - pri vyššej koncentrácii fluoridov sú tieto produkty podávané tiež ordinačne. Existujú aj varianty produktov s nižšou koncentráciou, tie sú pre domáce použitie. Roztoky sú určené na výplachy úst, gély sa aplikujú ako zubná pasta - čistením zubov - a fluoridové laky sa podávajú vatovým tampónom na vyčistený a osušený povrch zubov. Z vyššie uvedených majú najdlhší kontakt so zubom fluoridové laky.
  5. Žuvačky s fluoridmi - asi najobľúbenejšia metóda topickej fluoridácie. Táto forma aplikácie je k dostaniu v lekárňach alebo v internetových obchodoch. Kvalita fluoridácie pomocou žuvačiek je však špekulatívna. Pri žuvaní záleží na mnohých faktoroch, ktoré môžu úplne znehodnotiť fluoridy vo žuvačke obsiahnuté.

Na čo si dať pozor

Miestnu fluoridáciu je v prípade malých detí a handicapovaných pacientov nutné konzultovať so zubným lekárom. Ten stanovuje vhodnú formu a metódu aplikácie. U malých detí totiž existuje riziko vzniku fluorózy, čo je postihnutie zubnej skloviny vplyvom nadmerného prísunu fluoridov. Miestna aplikácie fluoridov je vhodným doplnkom správnej ústnej hygieny v prípade zvýšenej kazivosti. Mala by sa vykonávať pokiaľ možno po konzultácii s ošetrujúcim zubným lekárom, aby sa predišlo prípadným komplikáciám, ako je napríklad vznik fluorózy u detí.


Autor: Radana Janovská

Poslať známemu
  
  

Pridať nový komentár

Email