Liečba pomocou strojčeka

Existuje celý rad problémov s postavením zubov. Preto aj ortodontická liečba a techniky sú u každého jedinca individuálne. Základné zákroky sú však u všetkých rovnaké. V tomto článku vám priblížime...
Existuje celý rad problémov s postavením zubov. Preto aj ortodontická liečba a techniky sú u každého jedinca individuálne. Základné zákroky sú však u všetkých rovnaké. V tomto článku vám priblížime jednotlivé postupy a potrebné kroky, ktoré vás v liečbe zle postavených zubov čakajú.

Ortodoncia

Štúdiom a liečením nepravidelností chrupu a čeľustných anomálií sa zaoberá odbor ortodoncie. Ortodontista je špecialista, ktorý je schopný vyrovnať postavenie zubov a medzičeľustných vzťahov. Cieľom je chrup, ktorý nerobí zdravotné ani estetické problémy.

Liečba pomocou strojčeka

Ortodontická liečba je určená takmer každému. Už malým deťom je možné ovplyvniť rast chrupu pomocou špeciálnych cumlíkov, ktoré usmerňujú rast prvých zubov a pomáhajú k získaniu správnych návykov - poloha jazyka, aktivácia bradových a ústnych svalov, spôsob prehĺtania.

Asi od 6 rokov sa začínajú prerezávať druhé, stále zuby. Ich rast môže usmerniť snímací aparát, ktorý môže zabrániť ďalším problémom a predísť budúcej liečbe fixným strojčekom. Fixné, pevné strojčeky sú určené pre nápravu väčších nerovností chrupu. Vyvíjajú neustály tlak na zuby vďaka napnutému drôtiku medzi zámkami pripevnenými na jednotlivé zuby. Môžu byť aplikované v každom veku.

1. Návšteva zubného lekára

Počet ortodontistov je obmedzený. Môže sa teda stať, že kvôli veľkému množstvu pacientov bude ďalší pacient odmietnutý. Je potrebné si uvedomiť, že liečba strojčekom prebieha pomerne dlho a v tejto dobe sú nutné časté návštevy ortodontistu. Je dobré si nechať odporučiť ortodontistu od svojho stomatológa, ktorý sa nachádza v blízkom okolí bydliska.

Ak bude pacient odmietnutý ortodontistom z dôvodu vyčerpaného limitu, môže počkať, obrátiť sa na iného alebo sa obrátiť na ortodontistu, ktorý nemá zmluvu so zdravotnými poisťovňami. V tomto prípade je potrebné mať na mysli, že sa liečba o niečo predraží. Neznamená to však, že takýto špecialista prijíma pacientov stále.

Pred samotnou liečbou strojčekom je potrebné nechať si skontrolovať chrup a opraviť všetky kazy. Ortodontista sa zaoberá iba nápravou postavenia zubov, pravidelným kontrolám u stomatológa sa pacient nevyhne.

2. Prvá návšteva ortodontistu

Ortodontista pri prvej návšteve zhodnotí stav zubov, ďasien a čeľustí a bude sledovať mimiku, profil tváre a myofunkčné návyky. Následne oznámi, či je vhodné začať s liečbou alebo nie. Ak odporučí liečbu, informuje o jej trvaní a dobe, kedy je vhodné s ňou začať.

Lekár vás môže odmietnuť v prípade, že zistí, že sa o chrup nestaráte. Perfektná hygiena pri ortodontickej liečbe je na prvom mieste. Je vhodné navštíviť dentálnu hygieničku, ktorá pacientovi profesionálne vyčistí zuby a naučí ho, ako sa správne o chrup starať.

3. Vyšetrenie zubov

Ďalej vykoná vyšetrenie (anamnézu), röntgeny a stanovuje ciele liečby. Panoramatický röntgen je röntgen hlavy pacienta v oblasti čeľustí. Zachytí všetky zuby, aj neprerezané, vrátane koreňov. Diaľkový röntgen je röntgen hlavy z profilu, ktorý je potrebný pre správne zhodnotenie situácie, potrieb a stanovenie cieľov liečby.

4. Zhotovenie odtlačkov

Odtláčanie je bezbolestné. Niekomu sa však počas tejto procedúry môže urobiť nevoľno, preto je vhodné prísť nalačno a mať vyčistené zuby. Lekár si namieša špeciálnu odtlačkovú hmotu, ktorú aplikuje do odtlačkovej lyžice. Tú pacientovi zavedie do úst a počká, až hmota stvrdne. Následne ju vyberie. Tak to prebieha ako pri dolnej, tak hornej čeľusti.

Odtlačky a registrácia zhryzu sú dôležité pre výrobu sadrových modelov. Slúžia lekárovi ako model ku komplexnému zhodnoteniu stavu chrupu, stanoveniu správnej diagnózy a spôsobu liečby. Lekár názorne vidí, k akému kontaktu zubov v hornej a dolnej čeľusti dochádza v okamihu zahryznutia. Modely tiež umožnia štúdium chrupu v čase, keď pacient nie je v ordinácii.

5. Konzultácie

Ortodontista má teraz všetko potrebné (röntgenové snímky, odtlačok chrupu, registráciu zhryzu, prípadne aj fotografie tváre), všetko preštuduje a vyhodnotí. Na konzultácii pacientovi vysvetlí, o aký problém chrupu sa jedná, navrhne konkrétny spôsob liečby defektu snímacím či fixným aparátom.

6. Liečba

Nasleduje samotná liečba a kontroly.

Použitie snímacieho aparátu

Snímateľné strojčeky sú určené pre zmiešaný chrup a pre menej závažné zubné anomálie a vady. Odporúčajú sa hlavne deťom, ktorým usmerňujú rast trvalého chrupu. Prerezané zuby tento spôsob liečby príliš nenarovná. Používajú sa tiež k retencii (udržaniu) výslednej liečby fixnými strojčekmi a na úpravu estetických a funkčných nepravidelností. Skladajú sa zo živice, drôtu a skrutky. Ortodontista pacientovi vysvetlí, ako s nimi zaobchádzať a ako sa o ne starať. Liečba týmto spôsobom je dlhodobou záležitosťou, môže sa stať, že sa nimi problém nevyrieši a ortodontista je nútený pokračovať v liečbe fixným aparátom.

Použitie fixného aparátu

Tieto strojčeky sa aplikujú na už prerezané zuby. Pri prerezávaní stálych zubov dochádza k zvyšovaniu počtu zubov v ústach. Tieto zuby sa tak často nezmestia do úst a dochádza k hromadeniu a vybočovaniu. Ortodontista buď rozšíri zubný oblúk a zaradí zuby tam, kam patria, alebo môže pacientovi odporučiť zníženie počtu zubov a niektoré odstrániť. Často sa jedná o prvé premoláre (= črenové zuby, štvorky). Následne však treba nasadiť fixný aparát a zuby narovnať. Liečba fixným strojčekom trvá okolo 2 rokov. Strojčeky sú priadaptované k zubom a nemožno ich zložiť. Vyvíjajú neustály tlak na zuby, preto je liečba nimi účinnejšia.

7. Zafixovanie správne postavených zubov (retencia)

Po ukončení liečby a zložení strojčeka nastáva obdobie retencie. Zuby majú tendenciu vracať sa do pôvodnej pozície. Tomu sa musí zabrániť. Po zložení fixných strojčekov treba nosiť následne snímací aparát alebo lekár môže aplikovať retenčný drôtik na vnútornú stranu zubov, ktorý sa nosí po dobu niekoľkých rokov či doživotne. Kontroly prebiehajú počas niekoľkých nasledujúcich rokov dvakrát ročne.

Financovanie strojčekov

Na ortodontickú liečbu prispieva poisťovňa len čiastočne. Cena záleží na mnohých faktoroch. Najmä sa odvíja od typu chyby, náročnosti liečby a druhu použitého materiálu. Snímateľné strojčeky vychádzajú okolo 40€, fixné (podľa typu) sa pohybujú v rozmedzí od 800€ (klasické kovové strojčeky) až po 4500€ (neviditeľné strojčeky).


Autor: Kristína Horáková

Poslať známemu
  
  

Pridať nový komentár

Email