Liečba paradentózy

Paradentóza je ochorenie postihujúce okolie zuba. Pokiaľ dôjde k narušeniu týchto okolitých štruktúr, môžu zuby vypadnúť. Liečba paradentózy je zdĺhavá a vyžaduje dostatok motivácie. Ak však budete plniť vopred stanovené ciele, môžete paradentózu poraziť.
Paradentóza je ochorenie postihujúce okolie zuba. Pokiaľ dôjde k narušeniu týchto okolitých štruktúr, môžu zuby vypadnúť. Liečba paradentózy je zdĺhavá a vyžaduje dostatok motivácie. Ak však budete plniť vopred stanovené ciele, môžete paradentózu poraziť.

Liečba paradentózy. Čo nás čaká a aké sú možnosti?

Základom úspešnej liečby paradentózy je dokonalá ústna hygiena. Tá zahŕňa používanie nielen zubnej kefky, ale aj medzizubných kefiek a dentálnej nite. Používanie týchto hygienických pomôcok však vyžaduje manuálnu zručnosť a správnu inštruktáž od dentálnej hygieničky alebo zubného lekára. Pri liečbe paradentózy ďalej používame radu doplnkov, ktoré môžu počas terapie výrazne pomôcť. Jedná sa predovšetkým o špeciálne ústne vody, gély a zubné pasty. Cieľom liečby paradentózy je navrátiť poškodené okolie zuba, predovšetkým ďasno a kosť, do pôvodného stavu. Toto dosahujeme len pri zápale ďasien (gingivitídy). Paradentóza je však spojená s ubúdaním tkanív, ktoré chrup ukotvujú na svojom mieste. Strata týchto tkanív je trvalá. Pokrok paradentózy je však možné spomaliť alebo úplne zastaviť. Pri liečbe paradentózy pacient postupne prechádza niekoľkými fázami - iniciálnou, chirurgickou a udržiavacou. Tieto fázy na seba ale nemusia nadväzovať. Veľmi bežne je pacient prevedený z iniciálnej terapie do udržiavacej bez akýchkoľvek chirurgických zákrokov.

Prvý krok v liečbe paradentózy - iniciálna terapia

Prvým krokom v liečbe paradentózy je iniciálna terapia. Jej cieľom je zavedenie kvalitnej ústnej hygieny, ktorá nám poskytne dobrý základ pre budúcu liečbu. Snažíme sa odstrániť zápal ďasien, spomaliť pokrok paradentózy a vytvoriť prostredie bez zubného povlaku a kameňa. Tento krok je veľmi dôležitý pre nasledujúcu liečbu paradentózy. Ak sa nedosiahnu vopred stanovené ciele, je zbytočné postupovať v liečbe ďalej. V tejto fáze Vám budú v niekoľkých návštevách vysvetlené pravidlá ústnej hygieny a profesionálne odstránený zubný povlak a zubný kameň. Ak nebudete v tejto fáze dostatočne motivovaní správne sa starať o svoje ústa, dôjde k ďalšiemu zhoršeniu stavu paradentózy. Musíte pochopiť súvislosť medzi ústnou hygienou a vznikom zubného kazu, zápalu ďasien a paradentózou.

Chirurgická liečba paradentózy

Ak je iniciálna terapia neúčinná, volíme chirurgickú liečbu paradentózy. Túto terapiu volíme za predpokladu stále trvajúceho zápalu alebo zhoršenia stavu paradentózy. Je tu nevyhnutné, aby pacient spolupracoval a dodržiaval stanovené ciele. Existuje rada postupov, ako chirurgicky liečiť paradentózu (popis všetkých však presahuje rámec tohto článku), ale vždy majú jednotný cieľ, a to zredukovať hĺbku parodontálnych chobotov, odstrániť zápal, upevniť kývajúce sa zuby (ak to je možné) a zamedziť usadzovaniu zubného povlaku a následnej tvorbe zubného kameňa. Chirurgická liečba paradentózy je časovo náročná a vyžaduje maximálnu spoluprácu zo strany pacienta. Počet návštev je závislý na počte postihnutých zubov a typu paradentózy, väčšinou však pacient dochádza na cca 6-12 návštev.

Udržiavacia fáza paradentózy

Recall čiže udržiavacia fáza je posledným krokom v liečbe paradentózy. Avšak nie každý pacient sa do tejto fázy dostane. Ak nebudete správne spolupracovať v priebehu liečby, nikdy nedôjde k úplnému uzdraveniu (skôr pozastaveniu) priebehu paradentózy. Stále prebiehajúca paradentóza nám potom nedovolí Vás previesť do recall-u. V udržiavacej fáze sa sústredíme na udržanie dosiahnutého stavu, tzn. zuby sú bez kazov, zubného kameňa a nevhodných mostíkov, výplní a iných zle zhotovených náhrad, ktoré môžu slúžiť ako miesto k hromadeniu zubného povlaku alebo k dráždeniu ďasna či ostatných zubov. Ďasno už nejaví známky zápalu a nekrváca. Pozastavili sme priebeh paradentózy a minimalizovali tak riziko vypadnutia zuba. Náplň recall-u je rôzna a závisí na mnohých faktoroch. Vždy Vám bude skontrolovaná kvalita ústnej hygieny, zmeraná krvácavosť ďasien a profesionálne vyčistený chrup. Lekár zvolí podľa Vášho stavu harmonogram, ktorý je v prvých mesiacoch časovo náročný. Najčastejšie sa opakujú návštevy zubára každých 14 dní. Pokiaľ nebude dochádzať k zhoršeniu stavu, budete navštevovať zubného lekára každého pol roka.

Záverom o liečbe paradentózy

Ako bolo uvedené vyššie, základom úspešnej liečby paradentózy je správna ústna hygiena. Pacient musí dodržiavať pokyny lekára, teda používať vhodnú zubnú kefku, zubnú pastu prirodzene potláčajúcu baktérie (Parodontax) a pravidelne vyplachovať ústnou vodou s chlórhexidínom. Preto môžu byť chlórhexidínové výplachy na základe odporúčania lekára súčasťou liečby pardentózy. Samozrejme každý pacient postihnutý paradentózou vyžaduje individuálny prístup. Hoci sa paradentóza môže zdať ako jednoduché ochorenie, opak je pravdou - zlá hygiena úst vedie k hromadeniu zubného povlaku, ktorý porušuje ďasná a následne aj závesný aparát zuba. Paradentóza je veľmi komplexné ochorenie, ktoré vždy vyžaduje konzultáciu s ošetrujúcim lekárom alebo priamo parodontológom.

Čítajte tiež:

  • Paradentóza, ako zabrániť jej vzniku.
  • Paradentóza a čo ovplyvňuje jej vznik?
  • Zubný kameň - vznik a prevencia
  • Ako si vybrať zubnú kefku?

Autor: Jakub Šulta, Lukáš Kaloš

Poslať známemu
  
  

Pridať nový komentár

Email