Infekčná endokarditída - zápal srdca "v ordinácii zubného lekára"

bigstock_patient_being_treated_for_a_he_6675550.jpg - kopie
Vytrhnutie zuba alebo odborné odstraňovanie zubného kameňa zubným lekárom či hygienikom vníma väčšina z nás ako celkom bežné zákroky. Máme z nich síce strach, ale vedomie, že tieto výkony nesprevádza mnoho komplikácií, ich robí znesiteľnými.
Vytrhnutie zuba alebo odborné odstraňovanie zubného kameňa zubným lekárom či hygienikom vníma väčšina z nás ako celkom bežné zákroky. Máme z nich síce strach, ale vedomie, že tieto výkony nesprevádza mnoho komplikácií, ich robí znesiteľnými.

Faktom však je, že oba tieto výkony môže u niektorých z nás sprevádzať jedna naozaj závažná komplikácia - zápal vnútornej výstelky srdca, takzvaná infekčné endokarditída.

Čo je to infekčná endokarditída ...

Naše srdce sa skladá z rôznych typov tkanív, ktoré sú usporiadané do vrstiev. Kým najsilnejšia vrstva srdca - srdcový sval - zabezpečuje samotnú mechanickú funkciu srdca, do kontaktu s krvou prichádza tkanivo, ktorá srdce vystiela zvnútra. Jedná sa o takzvaný endokard. Endokard vystiela z vnútornej strany srdca nielen svalovinu, ale aj srdcové chlopne, tvoriace jednak prirodzenú hranicu medzi srdcovými predsieňami a komorami a jednak hranicu medzi srdcovými komorami a veľkými cievami, ktoré zo srdca vystupujú. Podstatou infekčnej endokarditídy je postihnutie tejto vnútornej výstelky srdca bakteriálnou alebo hubovou infekciou. Najčastejšie je postihnutá výstelka srdcových chlopní. Baktérie sa na napadnutej vnútornej výstelke množia, poškodzujú ju a uvoľňujú sa do krvi, pomocou ktorej putujú do celého tela a tak ďalej škodia. Infekčná endokarditída je veľmi závažné ochorenie, ktoré môže skončiť fatálne.

Ako vzniká infekčná endokarditída ...

Aby mohla infekčná endokarditída vzniknúť, musí dôjsť k prieniku baktérií do krvi a ich zaneseniu do srdca. Z hľadiska lekárskych zákrokov v ústnej dutine sa baktérie najčastejšie dostávajú z úst do krvi pri vytrhnutí zuba (extrakcia zuba je väčšinou sprevádzaná krvácaním), pri odstraňovaní zubného kameňa a všeobecne pri všetkých invazívnych stomatologických a stomatochirurgických výkonoch. Rizikovým faktorom je aj neliečená paradentóza. Riziko prieniku baktérií do krvi je naopak nízke pri bežnom ošetrení zubného kazu, vypadnutí mliečneho zuba alebo u injekcie anestetika pred samotným zákrokom. Je nutné dodať, že baktérie sú v dutine ústnej prítomné bežne, problémom je teda iba ich prienik do krvi.

U koho je zvýšené riziko vzniku infekčnej endokarditídy ...

Prevažná väčšina pacientov, ktorí podstúpia vytrhnutie zuba alebo odstránenie zubného kameňa, sa však tejto závažnej a veľmi často život ohrozujúcej choroby báť nemusia. Existujú totiž takzvané rizikové skupiny pacientov, u ktorých je možnosť získania infekčnej endokarditídy pri vyššie spomínaných zákrokoch v dutine ústnej zvýšená. Sú to:

  • pacienti s umelou náhradou srdcovej chlopne alebo pacienti po chirurgickej rekonštrukcii chlopne, pri ktorej bol použitý cudzorodý materiál
  • pacienti, ktorí už v minulosti infekčnú endokarditídu prekonali
  • pacienti po transplantácii srdca, po ktorej sa u nich vyvinula chlopňová vada
  • pacienti s niektorými vrodenými srdcovými vadami (pre bližšie informácie je nutná konzultácia u vášho lekára)

Čo robiť, patrím do skupiny ľudí ohrozených infekčnou endokarditídou ...

Ak patríte do niektorej z vyššie uvedených rizikových skupín, neznamená to, že by ste nemohli rizikové výkony v dutine ústnej podstúpiť. Len je potrebné vždy postupovať s rozvahou a pred každým rizikovým výkonom nasadiť terapiu antibiotikami - takzvanú antibiotickú profylaxiu. Jej význam spočíva v tom, že po aplikácii antibiotika pred výkonom dôjde k vstrebaniu antibiotika do krvi a v prípade, že baktérie do krvi z dutiny ústnej preniknú, sú kolujúcim antibiotikom zlikvidované a nemajú tak šancu sa v srdci usadiť. Obvykle sa podáva antibiotikum Amoxicilín v dávke 1 x 2g u dospelých a 50 miligramov na kilogram váhy u detí (60 minút pred samotným výkonom). Amoxicilín je antibiotikum penicilínového typu, pri alergii na penicilín volíme prípravky z rodiny makrolidových a linkosamidových antibiotík.

Infekčná endokarditída mimo ordinácie zubného lekára ...

U ľudí, ktorí patria do skupiny osôb ohrozených infekčnou endokarditídou, môže táto choroba prepuknúť aj bez zásahu zubného lekára v ústach. Nejde len o to, že sa baktérie môžu dostať do krvi aj z iných častí tela ako z úst, ale malé množstvo baktérií sa do krvného obehu dostáva aj pri tak bežných aktivitách, ako je čistenie zubov. Deje sa tak u každého z nás niekoľkokrát denne. U ľudí ohrozených endokarditídou preto hrá veľkú úlohu dokonalá a pravidelná hygiena ústnej dutiny, ktorá nielen že znižuje množstvo baktérií v ústach, ale tiež zamedzuje vzniku paradentózy, ktorá ku vzniku endokarditídy tiež prispieva.

Záver

Infekčná endokarditída je závažné zápalové ochorenie postihujúce srdce, z ktorého sa šíri do celého organizmu a vo svojej rozvinutej forme ohrozuje postihnutého na živote. Rozvíja sa u pacientov spadajúcich do rizikových skupín. Častou príčinou vzniku infekčnej endokarditídy je zanesenie baktérií do krvného obehu z dutiny ústnej - a to ako pri niektorých lekárskych zákrokoch v ústach, tak napríklad pri čistení zubov u ľudí s nedokonalou hygienou ústnej dutiny. Najdôležitejšie je vzniku endokarditídy predchádzať. U pacientov s vysokým rizikom je hlavné podanie antibiotík pred vybranými zákrokmi a ďalej vysoká úroveň ústnej hygieny.

Poslať známemu
  
  

Pridať nový komentár

Email