Fixné zubné náhrady

Strata zubov nemusí byť spájaná len s vysokým vekom. Stačí hlboký kaz alebo úraz a razom, nehľadiac na to, či máte 15, 20 alebo 30, sa pojem "protéza" týka aj vás. Pozrime sa v tomto článku na problematiku fixných zubných náhrad, ktoré bezpochyby patria...
Strata zubov nemusí byť spájaná len s vysokým vekom. Stačí hlboký kaz alebo úraz a razom, nehľadiac na to, či máte  15, 20 alebo 30, sa pojem "protéza" týka aj vás. Pozrime sa v tomto článku na problematiku fixných zubných náhrad, ktoré bezpochyby patria k tomu najlepšiemu riešeniu, ktoré protetická stomatológia ponúka.

Kompletný chrup s neporušenými zubnými oblúkmi je dôležitý pre celkovú funkciu žuvacieho systému. V neposlednom rade potom hrá dôležitú úlohu i po stránke estetickej a fonačnej, kedy zaisťuje jedincovi akýsi sociálno-spoločenský kredit.

Aké druhy fixných zubných náhrad poznáme?

Fixné zubné náhrady sú také náhrady, ktoré sú pevne nasadené, čiže presnejšie povedané nalepené (nacementované) na zuboch, koreňoch alebo zubných implantátoch. Do tejto skupiny patrí veľké množstvo náhrad, ktoré však možno zhrnúť do dvoch základných skupín.

Fixné náhrady delíme na:

Korunkové náhrady - dopĺňajú čiastočne poškodenú pacientovu vlastnú korunku zuba alebo nahrádzajú korunku celú. Do tejto skupiny patria:

  1. estetické fazety
  2. inlaye, onlaye, overlaye
  3. čiastočné korunky
  4. čapové korunky
  5. korunky
  6. koreňové nadstavby

Mostíkové náhrady, vďaka ktorým je možné doplniť defekty vzniknuté stratou jedného alebo viacerých zubov. Tie sa konštrukčne skladajú z vyššie uvedených korunkových náhrad a tzv. medzičlenov, ktoré nahrádzajú chýbajúce zuby. Všetky tieto komponenty sú spojené v jednom bloku.

Prečo je potrebné nepodceňovať stratu už jedného zuba?

Význam fixných náhrad sme v stručnosti opísali v dvoch vetách o pár riadkov vyššie. Poďme sa však k nemu vrátiť. K estetickému a fonačnému hľadisku nie je myslím potrebné sa viac rozpisovať a postačí len to, čo už bolo spomenuté. Čo stojí za podrobnejšie vysvetlenie, je snaha o zachovanie funkcie žuvacieho systému.

Strata jedného alebo viacerých zubov narúša celistvosť zubného oblúku. To má za následok negatívne dôsledky pre zvyšné zuby (ich závesný aparát), kosť, ktorá zuby obklopuje a tiež pre čeľustný kĺb.

Už pri strate jediného zuba dochádza k adaptačným a kompenzačným mechanizmom. Tieto mechanizmy sa uplatňujú najskôr na zuboch susediacich vedľa strateného zuba a na zuboch hryzúcich na stratený zub v protiľahlej čeľusti. Postupom času postihujú aj zuby vzdialené od defektu.

Adaptačné a kompenzačné mechanizmy zahŕňajú najmä:

  • posun a sklon susedných zubov do medzery,
  • posun protiľahlého zuba do medzery - vznik tzv. zámkového zhryzu,
  • preťaženie zubov žuvacím tlakom.

Fixné zubné náhrady - pre a proti.

Výhody fixných náhrad vychádzajú z faktu, že keďže je náhrada pevne pripevnená na jednotlivé zuby, prinášajú pacientovi väčší komfort pri užívaní ako náhrady snímateľné. Navyše sa úplne zamedzí "trápnej" situácii, kedy by mohol byť pacient pristihnutý bez zubov. Pevnými náhradami dokážeme verne napodobniť pôvodné usporiadanie a vzhľad zubov, čím pacient unikne pozornosti okolia, ktoré si pri dokonalom protetickom ošetrení zmeny nemusí ani všimnúť. V neposlednom rade je to potom obnovenie funkcie pôvodne defektného chrupu, ktorým zachováme dentálny prenos žuvacieho tlaku. Práve onen dentálny prenos žuvacieho tlaku je z protetického hľadiska najviac cenený, pretože využíva štruktúry, ktoré boli k tejto úlohe od prírody predurčené.

Majú však aj svoje nevýhody. Týkajú sa najmä hygieny. Čistenie fixných náhrad je zložitejšie, najmä u mostíkových konštrukcií, než je čistenie u náhrad snímacích. Väčšina pacientov sa mylne domnieva, že fixná náhrada je tak dokonalá, že nejakú zvláštnu starostlivosť nevyžaduje. Opak je však pravdou.


Autor: Lucie Václavková

Poslať známemu
  
  

Pridať nový komentár

Email