Dôsledky rádioterapie na ústnu dutinu

Nádorové ochorenia postihujú veľkú časť populácie. Jednou z možností liečby niektorých typov týchto chorôb je rádioterapia, ktorá má celý rad vplyvov na zdravie ústnej dutiny. Radiačná liečba vyžaduje veľkú obozretnosť...
Nádorové ochorenia postihujú veľkú časť populácie. Jednou z možností liečby niektorých typov týchto chorôb je rádioterapia, ktorá má celý rad vplyvov na zdravie ústnej dutiny. Radiačná liečba vyžaduje veľkú obozretnosť zo strany pacienta i zubného lekára, pretože môže vyvolať závažné zmeny v ústach.

Rádioterapia a zmeny v dutine ústnej

Dutina ústna môže reagovať na rádioterapiu mnohými spôsobmi. Najčastejšie dochádza k zníženej tvorbe slín, vzniku tzv. radiačného kazu a zmenám na závesnom aparáte zubov. Vplyvom zníženého prekrvenie tkanív sa zhoršuje hojenie. Žuvacie svaly môžu reagovať na ožarovanie zvýšenou stuhnutosťou, čo má za následok zníženú schopnosť pacientov otvoriť ústa. Môže dôjsť k odumretiu buniek čeľustných kostí. U malých detí sa môžu vyskytnúť odchýlky vo vývoji zubných zárodkov.

Znížená tvorba slín

Pri liečbe ožarovaním často dochádza ku xerostómii, čo je stav zníženej tvorby slín. Je to dané tým, že príušné slinné žľazy sú vysoko vnímavé na radiáciu a reagujú na ňu zníženou sekréciou sliny. Podčeľustné, podjazykové a malé slinné žľazy toľko citlivé nie sú, preto ich sekrécia nebýva výraznejšie postihnutá. Príušné slinné žľazy produkujú riedku slinu, ostatné veľké slinné žľazy a väčšina malých tvorí slinu hustejšie a viskóznejšiu. Dochádza teda k zmene kvality i kvantiny sliny - zhoršuje sa jej obmývacia schopnosť a jej množstvo klesá. Dôsledkom týchto zmien býva zvýšenie kazivosti chrupu, vyšší výskyt infekcií a zhoršenie stavu slizníc v dutine ústnej, poruchy trávenia, vnímanie chuti, prehĺtania a rozprávania. Ak je pacient nositeľom snímateľnej zubnej náhrady, začne mať problémy s jej držaním v ústach. Riešením tejto situácie je substitúcia sliny, o ktorej sa bližšie hovorí v článku Xerostómia alebo Rádioterapia a starostlivosť o ústnu dutinu.

Radiačný zubný kaz

Ako radiačný je označovaný taký kaz, ktorý sa pri terapii ožarovaním rozvíja rýchlejšie ako ostatné kazy. Na jeho vzniku sa podieľa ako xerostómia, tak zmeny zubných tkanív v priebehu radiačnej liečby, týkajúce sa predovšetkým zuboviny a zubnej drene. Väčšina "normálnych" kazov sa objavuje na miestach, ktoré sú horšie dostupné pre slinu a pre ústnu hygienu - napríklad na krčkovej časti zuba, členitom reliéfe žuvacích plôšok, v medzizubných priestoroch alebo na obnaženom cemente zubného koreňa. Radiačný kaz sa vyskytuje aj na atypických miestach - vrcholoch hrbolčekov zubov, rezacích plôškach rezákov alebo na tretine zuba, ktorá je v blízkosti ďasien. Zvýšené riziko vzniku radiačného kazu je za 2-6 mesiacov od ožarovania. Dochádza k veľkoplošnej strate skloviny a rýchlemu šíreniu kazu. Je nutné, aby mal pacient dôkladne nacvičenú zubnú hygienu a aplikoval si fluoridový gél v nosičoch, ktoré mu zhotoví zubný lekár. Ďalej sú odporúčané výplachy antimikrobiálnymi roztokmi a náhrada sliny. Je potrebné častejšie absolvovať kontroly u zubného lekára, najmenej raz za 2 mesiace.

Vplyv radiačnej liečby na celkový stav ústnej dutiny a okolia

Rádioterapia zapríčiňuje horšie hojenie v ústnej dutine kvôli zníženému prekrveniu tkanív. Predlžuje sa tým dĺžka hojenia rôznych defektov v ústach a zvyšuje sa riziko odumretia kostných buniek. Preto by sa 2 roky po absolvovaní radiačnej liečby nemali trhať zuby. Ak je v ožarovanom poli čeľustný kĺb a žuvacie svaly, dochádza k ich väzivovým zmenám. To má za následok sťažené, v horšom prípade až znemožnené otváranie úst, vyžadujúce včasnú rehabilitáciu.

Závesný aparát zuba reaguje na radiačnú liečbu spomalením metabolizmu a zmenou ako usporiadania, tak zloženia tkaniva. To má za následok urýchlenie ústupu ďasien a odhalenie krčkov, ktoré môžu byť citlivé a ľahšie sa kazia.

Záverom

Pacient by mal navštíviť svojho zubného lekára čo najskôr po tom, čo sa dozvie, že by mal podstúpiť rádioterapiu. Zubný lekár navrhne plán liečby, ktorý môže byť v prípade včasného príchodu pacienta menej radikálny. Menšia radikálnosť je výhodná ako pre pacienta, tak aj pre lekára. Dôslednou spoluprácou so zubným lekárom a ostatnými odborníkmi sa môže pacient komplikáciám rádioterapie buď úplne vyhnúť, alebo minimalizovať ich negatívne vplyvy na ústnu dutinu.


Autor: Radana Janovská

Poslať známemu
  
  

Pridať nový komentár

Email